Tanıdık Sorular


Kim Bu Bi’tanıdık?

Tüm insanların özü itibari ile bir yerlerden tanıdık olduğuna inanan, bu tanışıklığı dünyada muhabbet ve samimiyet ile taçlandırıp ahirete taşımayı niyet etmiş, Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan birkaç kız öğrencinin kurduğu bir platform olur kendisi.

Bi’tanıdık da nereden çıktı?

Son zamanlarda artan Müslüman kadın söylemleri ile beraber, bu söylemlerin kendini Müslüman kadın olarak adlandıran bizleri ekseriyetle temsil etmediğini, bilakis yaraladığını fark ettik. Bizzat toplum içinde, kendimiz olarak sürdürmeye çalıştığımız Müslüman kimliğimizi, bizimle aynı hisleri paylaşan hiç görmediğimiz/göremeyeceğimiz kişiler ile aramızdaki selamı arttıracak bir platformun gerekliliğine kanaat getirdik. İşte tam bu noktadan da Bi’tanıdık çıktı.

Bi’tanıdık’ın amacı ne?

İslam’ın kadına verdiği değerden tüm kalbi ile mutmain olan ve başka ideolojilere zerre kadar tamah etmeyen, dolayısıyla aklı ve yüreği hür olan kadınlar arasındaki selamlaşmayı arttırmak ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edebilecekleri ortak bir zemin sunmaktır. Kısacası efendim; tanışmaktır, muhabbet etmektir, bir çayın yanında veya bir ekranın başında birbirimize Allah’tan bahsetmektir. Birbirimize iki cihanda da “tanıdık” olabilmektir.

Adettendir soralım; Bi’tanıdık nereye bağlı?

Hiçbir vakıf, dernek, cemaat, grup, topluluk, siyasi görüşe ve ideolojiye bağlı değiliz.